Beroepsorganisatie coaching, NOBCO

Ik ben aangesloten bij de NOBCO, de Nederlandse Orde voor BeroepsCOaches.

In Nederland zijn verschillende beroepsverenigingen voor coaches en loopbaanprofessionals. Wat ze delen is het streven naar toenemende professionaliteit van het vak coach. Iedere beroeps vereniging doet dat op zijn eigen manier.

Een coach die bij de NOBCO is aangesloten heeft de volgende voordelen:
Hij/zij:

  • is een vakspecialist die beroepsmatig coacht
  • onderschrijft de ethische gedragscode voor coaches waarin precies is vastgelegd wat je mag verwachten
  • heeft zich verplicht tot verdere professionalisering van de beroepscoach dmv certificeringen en (permanente) opleiding.
  • heeft zich onderworpen aan de klachtenprocedure van de NOBCO die in geval van een geschil tussen coachee en coach een uitspraak kan doen.