Coachen op prestatie en resultaat

Praktijkgids voor het sturen op effectieve prestaties

Voor wie
Het boek is geschreven voor managers, coaches, P&O functionarissen en HR adviseurs die concreet aan de slag willen met performancemanagement.

Samenvatting
Een manager kan op de volgende twee manieren sturen op het realiseren van resultaten door medewerkers (Performance management):

1. Rechtstreeks afspraken met hen maken over het realiseren van prestaties.
2. Medewerkers helpen om gedrag te ontwikkelen dat hen ondersteunt bij het realiseren van prestaties.

Dit boek concentreert zich op het antwoord van de eerste vraag met concrete handvatten voor het vormgeven van performance management in lijn met de strategie van de organisatie.

Aanbod komen:
– Groot aantal voorbeelden in van concrete prestatiematen.
– De gespreksmodellen die horen bij het maken van afspraken over de prestaties.
– Concrete richtlijnen om geleverde prestaties ook effectief te beoordelen en te belonen.

Naast dit boek heeft PiMedia ook een ander boek gepubliceerd, dat op het tweede onderwerp ingaat: het ontwikkelen van resultaatgericht gedrag (getiteld: ‘Coachen op gedrag en resultaat‘). Beide boeken zijn goed afzonderlijk te lezen. Zij vormen echter wel elk één kant van dezelfde medaille die ‘performance management’ heet. In combinatie geven ze inzicht om niet alleen om heldere prestatieafspraken te maken, maar ook om medewerkers zo te ontwikkelen dat ze die afspraken met succes kunnen realiseren.

Meer informatie
Uitgever: http://www.picompany.nl/ PiMedia is een HR adviesbureau.
Auteurs: Lolle Schakel, Nico Smid, Noortje Verstappen, e.a.
Besteld via: http://www.managementboek.nl/
Boek, ingenaaid / 160 bladzijden / Nederlands
PiCompany / 1e druk / Verschijningsjaar 2004
ISBN-13: 9789080698024 / ISBN-10: 9080698024