Gevoelens – een lijst van beschrijvende woorden

Het perfecte moment komt nooit

Elke reis begint met een eerste stap.

Waarom neem je die nu niet? Wat houdt je tegen?

Hieronder vind je een lijst van woorden die gebruikt kunnen worden om een combinatie van emotionele staten en fysieke sensaties uit te drukken oftewel gevoelens. De lijst is bedoeld als inspiratie om onderzoek te kunnen doen naar zelfontwikkeling en naar relaties tussen mensen.

Hoe we onze gevoelens ook ervaren ze vormen ons innerlijk kompas. Mede gevormd door onze eigenwijsheid en onze levenservaring geven ze richting aan ons dagelijks handelen.

Als we serieus willen onderzoeken wat ons beweegt is het handig om daar ook het gereedschap voor te hebben. Deze lijst is bedoeld als hulpmiddel en inspiratiebron.

For a English version click here.

De lijst is in tweeën gesplitst:

  • mogelijke gevoelens als behoeften vervuld zijn
  • mogelijke gevoelens als behoeften niet vervuld zijn

Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften vervuld zijn

ToegenegenZelfverzekerdVerfristBetrokken
Hartelijk,Gesterkt,Gestimuleerd,Aandachtig,
liefdevol,open, trots,hersteld,betoverd,
teder,vastberaden,uitgerust,geboeid,
vol mededogen,veilig, zeker,verjongd,gefascineerd,
vriendelijk,zelfbewustvernieuwdgeïnteresseerd,
zachtmoedig,Gestimuleerdgeïntrigeerd,
warmDankbaarEnergiek,gestimuleerd,
Dankbaar,enthousiast,nieuwsgierig,
Hoopvolerkentelijk,geanimeerd,verdiept,
Bemoedigd,geraakt,gepassioneerd,waakzaam
optimistisch,ontroerdgeprikkeld,
verwachtingsvollevendig,Vredig
Opgebeurdverbaasd,Gecentreerd,
GestimuleerdExtatisch,verbluft,gelijkmoedig,
Energiek,geestdriftig,verlangend,gelukkig,
enthousiast,gelukzalig,verrast,gerust, helder,
geanimeerd,hartstochtelijk,versterkt,kalm,
gepassioneerd,opgewekt,verwonderd,ontspannen,
geprikkeld,opgewonden,vurigopgelucht, op
levendig,stralend,mijn gemak,
verbaasd,uitbundig,Vrolijkrustig,
verbluft,uitgelaten,Blij,sereen,
verlangend,verruktfrivool,stil,
verrast,geamuseerd,tevreden
versterkt,Geïnspireerdgelukkig,vervuld,
verwonderd,Onder de indruk,opgetogen,voldaan,
vurigverbaasd,uitbundig
verwonderd

Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften niet vervuld zijn

BangAfkeerOnrustVerward
Angstig,Haatdragend,Alert, geagiteerd,Ambivalent,
in paniek,minachtend,gealarmeerd,aarzelend,
ontsteld,vol afschuw,geschrokken,onthutst,
ongerust,vijandig,nerveus,onzeker,
op mijn hoede,walgingongemakkelijk,perplex,
verschrikt,ontdaan, onthutst,verbijsterd
versteend,Opgelatenontmoedigd,verloren
verontrust,Onbehaaglijk,ontsteld,
wantrouwendongemakkelijk,verbaasd,Treurig
beschaamd,verbouwereerd,Bedroefd,
Vermoeidschuldig,verschriktmelancholiek,
Futloos,verwardontmoedigd,
leeg,Geërgerdongelukkig,
lusteloos,PijnBoos,terneergeslagen,
slaperig,Alleen,gefrustreerd,teleurgesteld,
uitgeblust,berouwvol,geïrriteerd,verdrietig,
uitgeput,gebroken,ongeduldig,wanhopig,
verslagengekweld,ontevreden,triest
gekwetst,ontstemd
Machteloosmiserabel,Afwezig
Hopeloos,ontredderdKwaadAfstandelijk,
hulpeloosFurieus,apathisch,
moedeloosGespannenrazend,gelaten, koel,
Chagrijnig,verontwaardigd,ongeïnteresseerd,
Kwetsbaargeïrriteerd,woedend,onverschillig,
Gevoeligoverweldigd,wraakzuchtigteruggetrokken,
hulpeloos,rusteloos,verveeld,
onzeker,zenuwachtigVerlangendvervreemd
wiebeligAfgunstig,
hunkerend,
jaloers,
nostalgisch,
smachtend

Om deze en vergelijkbare lijsten te vinden wordt er ook gezocht op: lijst van emoties,  gevoelens,  gevoelens en emoties,  stemmingswoorden.

Het perfecte moment komt nooit

Elke reis begint met een eerste stap.

Waarom neem je die nu niet? Wat houdt je tegen?