Ik zorg dat een afgesproken resultaat gehaald wordt en borg dat de betrokken mensen zelf verder kunnen. Dit kan een project zijn in opdracht van jou (met of zonder resultaat afspraken) of een gezamenlijk project waarbij we als ondernemers beide investeren.

Aanpak

Afhankelijk van doel en draagvlak binnen de organisatie. Ik heb voor de meeste veranderingen een voorkeur voor zelfsturende teams en het bijbehorende agile gedachtengoed. Er zijn ook situaties waarin de traditionele project besturing beter op zijn plaats is. Met beide aanpakken heb ik altijd de gewenste resultaten weten te behalen.

Met de resultaten uit de verdieping stellen we een team samen. Dit kan een bestaand team/medewerkers zijn. Vaak ontdekken we, bij de start of gedurende het traject, dat met een paar wijzigingen en het betrekken van andere experts binnen en buiten de organisatie we tot betere resultaten komen.

We borgen voldoende mandaat, eigenaarschap en vertegenwoordiging in bestuur of directie meestal neem ik deze rol samen met een bestuur/directie lid.

We gaan aan de slag en leveren (deel) resultaten op.

Resultaat

Opleveren van afgesproken eind resultaat.  Doordat bestaande leden van de organisatie meewerken is overdracht van kennis en kunde geborgd. Projectleden zijn gegroeid in vaardigheden en kennis.

Garantie

  • Voor jouw rekening en risico? Dan geloof ik in simpele, gelijk opzegbare contracten. Samenwerken aan resultaten vraagt om commitment ook als het even lastig is. Vaak ontstaan dan de beste inzichten. Mijn toegevoegde waarde moet wel helder zijn en blijven. Voel je die niet meer dan kan mijn contract gelijk worden opgezegd zonder verdere kosten.
  • Gezamenlijk rekening en risico? Ik ben mede ondernemer of we hebben een resultaat afspraak met een bonus/malus dan spreken we van te voren een heldere exit strategie af. Samen werken levert alleen mooie vruchten op als je er beide vol voor gaat.