Woord Waarde (Word Value or how we actually associate words)

maar dan anders.

…de waarde die wij aan woorden geven zijn;

– persoonlijk
– aan voortdurende verandering onderhevig
– de bouwstenen van ons wereldbeeld

Daarmee zijn woorden en hun waarde de kern van menig filosofische discussie maar ook van dagelijks misverstanden.

De makers van lust.nl hebben een tool ontwikkeld, Oogle, die gebruikmakend van Google “objectief” bepaalt waar we woorden mee associëren. Postief-Groen naar Negatief-Rood.

Net als bij veel spirituele wijsheden gaat het bij woorden ook niet om de theoretische discussie maar om de daden; het actuele gebruik,

Veel plezier met ooglen,

Walter.

Oogle: http://www.lust.nl/oogle/index.php
Volkskrant: http://extra.volkskrant.nl/oog/client/index.php?artworkId=181